МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПРАВИЛА 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 1а. Конкурсът е отворен за музиканти от всяка националност, от двата пола и без ограничение във възрастта; 1б. Конкурсът е структуриран в две основни фази: ЕЛИМИНАТОРНА ФАЗА и ФИНАЛНА ФАЗА; 1в. ЕЛИМИНАЦИОННАТА ФАЗА започва на 30 януари 2023...